ประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพ

รพ.สต บางขุนทอง ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่12 สงขลา

Similar Posts