อำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองตัน

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 อำเภอตากใบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมี สาธารณสุขอำเภอตากใบ, โรงเรียนบ้านคลองตัน, รพ.สต.ศาลาใหม่, หน่วยทหารต่างๆในบริเวณที่รับผิดชอบร่วมออกหน่วย อำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองตัน มีการให้บริการตรวจทั่วและถอนฟันมีผู้รับบริการ จำนวน 68 ราย และ 7 ราย ตามลำดับ

Similar Posts