ออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในพื้นที่ ม.5 บ้านปลักปลา

เมื่อวันที่ 7/3/61 รพ.สต.บ้านโคกยาง ออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในพื้นที่ ม.5 บ้านปลักปลา มีผู้รับบริการ ทั้งหมด 15 ราย ซึ่งขอขอบคุน ผอ.สมศรี ผอ.รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง เป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้และตรวจมะเร็งปากลูกในครั้งนี้

Similar Posts