รับผู้ป่วย old cva ติดเตียง มี tracheostomy

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านโคกมือบา รับผู้ป่วย old cva ติดเตียง มี tracheostomy มีให้อาหารทางสายและมีแผลกดทับเสริมด้วยการแนะนำสอนญาติดูและติดตามผู้ป่วย

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกมือบาและจิตอาสาญาลันนันบารูตำบลโฆษิต และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในตำบลโฆษิต ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดเพื่อดูแลช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวไม่ให้กลับพาเสพซ้ำและให้มีงานทำ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามและเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการขยะ ณ ปอเนาะบ้านซีโป

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 สาธารณสุขอำเภอตากใบ นายพิชิต  รัตนวงศ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกมือบา,นายก อบต.พร่อน,ปลัด อบต.พร่อน,ท้องถิ่น อ.ตากใบ ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ ปอเนาะนูรุลฟาลาฮ บ้านซีโปเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการ ธนาคารขยะ และน้ำหมักชีวภาพ โดยมี นายปักรูเด็น มิง เป็นโต๊ะครูปอเนาะแห่งนี้ ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกวดด้านขยะในวันที่ 5 กันยายน ที่จะถึงนี้

ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเด็ก

เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านโคกมือบาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปศุสัตว์มูโนะ โดยมีเด็กที่รับการเจาะเลือดจำนวน 56 คน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561