ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานความดัน

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกยาง ร่วมกับ โรงพยาบาลตากใบ ได้ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานความดัน จำนวน 46 คน และผิดปกติ 7 คน

จัดทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ บ้านสะหริ่ง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านโคกยาง จัดทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ บ้านสะหริ่ง มีผู้เข้าร่วมชมรมจำนวน 93 คน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ.2561 รพ.สต. บ้านโคกยางได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 ราย

รับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.2561  ตำบลพร่อน โดย รพสต.พร่อน,รพสต.โคกยาง และ อบต.พร่อน ร่วมรับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ สสจ.นราธิวาส ณ ห้องประชุม อบต.พร่อน

ประชุมประจำเดือน อสม.

เมื่อวันที่  6  กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ประชุมประจำเดือน อสม.พร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการของเดือน มิย. และชี้แจงการสมัครเข้าร่วม ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับอสม. และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  38  คน