รณรงค์โรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.พร่อน ร่วมกับ อสม. อบต. ผู้นำชุมชน ร่วมกันรณรงค์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านโคกมะม่วงเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ออกหน่วยปฐมพยาบาลต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.พร่อน ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ บ้านโคกใน ในการต้อนรับคณะองคมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ในการทำภารกิจ ณ สถานที่ดังกล่าว

รับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.2561  ตำบลพร่อน โดย รพสต.พร่อน,รพสต.โคกยาง และ อบต.พร่อน ร่วมรับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ สสจ.นราธิวาส ณ ห้องประชุม อบต.พร่อน

ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจำนวน 3 แห่ง

เมื่อวันที่  4 กันยายน  พ.ศ.2561 รพ. สต. พร่อนได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดพระพุทธโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44(วัดฉัททันต์สนาน)โรงเรียนวัดโคกมะม่วงโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งหมด  63  คน