รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่นิเทศและติดตาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมกับ รพ.สต.พร่อนและโรงพยาบาลตากใบ ร่วมต้อนรับนายสรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนิเทศลงพื้นที่และติดตามการดำเนินงานหน่วยบริการ ตามแนวทางพํฒนาเมืองสมุนไพรภูมิภาคใต้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และได้เยี่ยมดูอาคารแพทย์แผนไทย ณ รพสต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ให้บริการวัคซีน HPV2 ในนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.พร่อนร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ให้บริการฉีดซัน HPV2 ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 โดยมีนักเรียนเข้ารับบริการจำนวน 33 คน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมบ้าน,มอบถุงยังชีพ

วันที่26/12/60 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอตากใบ, ปลัดอำเภอประจำตำบล, นายก อบต., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยกองกำลังในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอตากใบ (ต.ศาลาใหม่, พร่อน, นานาค)

อบรมวัคซีนเด็ก 0-1 ปี รพสต.พร่อนและ รพสต.บางขุนทอง

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคแบบครบวงจรแก่ผู้ปกครองเด็ก 0-1 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ณ รพสต.พร่อนและมีรพสต.บางขุนทองเข้าร่วมการอบมรมด้วย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมมในการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายและเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โดยมีนางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้