เยี่ยมบ้านติดตามประเมินพัฒนาการ

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.ศาลาใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลตากใบ ได้ลงเยี่ยมบ้านติดตามประเมินพัฒนาการ 3 เคส นัดพบแพทย์ PCU วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวน 1 เคส เพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการ อีก 2 เคส F/U รพ.นราต่อเนื่อง อาการทั่วไปปกติ

ลงให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศาลาใหม่ ได้ลงให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่รอบที่ 2 หลังจากศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและได้ลงฉีดวัคซีน HPV 2 ในเด็กนักเรียน ป.6 วันให้บริการฉีด dT ในเด็กป.6ทุกคน ในเด็กนักเรียน ป.1นั้นได้ฉีดตามที่เด็กขาดฉีดไปเมื่อตอนอายุ 0-5 ปี ดังนี้ มี dT ,MMR,LJE,IPV

ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในรร.พระราชดำริ

วันนี้เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ศาลาใหม่ ตัวแทน สพป.เขต 2 ตัวแทนนายอำเภอตากใบ ตัวแทนหน.สนง.จ.นธ ลงติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในรร.พระราชดำริ เขต ต.ศาลาใหม่ จำนวน 2 โรงเรียน(รร.บ้านศาลาใหม่และรร.จรรยาอิสลาม) มีเด็กกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 ราย

โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ มอบหมายให้ นายคมกฤต จันทร์เมือง ปลัดเภอตากใบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดประจำตำบลศาลาใหม่ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศาลาใหม่ โรงพยาบาลตากใบ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บัณฑิตอาสาฯ บัณฑิตแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ทั้งนี้ได้มอบตะกร้ายังชีพให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 20 ราย ณ โรงเรียนตาดีกาตะฟิหซูลกุรอาน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ลงให้บริการวัคซีน dT กระตุ้น

เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  รพ.สต.ศาลาใหม่ ลงให้บริการวัคซีน dT กระตุ้น ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังได้รับไม้ครบชุด ณ โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอและวัดโคกมะเฟือง