ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช 3 ราย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.เกาะสะท้อนร่วมกับทีมโรงพยาบาลตากใบได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช 3 ราย

โครงการคัดกรองมะเร็งเชิงรุกด้วย The mask pap smear

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.เกาะสะท้อนได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเชิงรุกด้วย The mask pap smear ตามบัตรเชิญจากเจ้าหน้าที่ มีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด 101 คน โดยมีนายไพรัช  กล้าหาญ ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอตากใบ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางพจนี  จันทร์เกตุ และเจ้าหน้าที่ รพสต.ทุกๆแห่งในเขตอำเภอตากใบได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 รพสต.เกาะสะท้อนจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ภาคเช้า ผู้สูงอายุ หมู่ 6 จำนวน 50 คน ภาคบ่าย หมู่ 9 จำนวน 75 คน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างถนน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นายธนาศิลป์ เสี้ยวทอง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลเกาะสะท้อน เป็นประธานพร้อม รพ.สต.เกาะสะท้อน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผรส.ชรบ. กองสาธารณสุขอบต.เกาะสะท้อน ได้ร่วมกันซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างถนนโดยมีวัตถุต้องสงสัยอยู่ใกล้ๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน